ഡൗണ്‍ലോഡ്സ്


1,3,5,7,ക്ലാസ്സുകളിലെ അദ്ധ്യാപക സഹായി യൂണിറ്റ് 2

STANDARD 1 (Unit 2)

Integration Malayalam

Integration Mathematics

English Sanskrit Arabic

STANDARD 3 (Unit 2)

Malayalam

Arabic

Sanskrit

English

Mathematics

EVS

STANDARD 5 (Unit 2)

Malayalam AT

Arabic

Urdu

Hindi

English

Mathematics

Science

Social Science

Health and Physical Education

Sanskrit General

STANDARD 7 (Unit 2)

Malayalam AT

Arabic

Hindi

Urdu

English

Mathematics

Science

Social Science

Health and Physical Education

Sanskrit General

DA അരിയർ PF ൽ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള കാലദൈർഘ്യം മാർച്ച്‌ 2014 വരെ വർദ്ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് 

ടൈം ടേബിള്‍ പ്രൈമറി I-VII ക്ലിക്ക്

മുസ്ലിം സ്കൂളുകളുടെ ടൈം ടേബിള്‍ ക്ലിക്ക്

**********************************************************

പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹരായ കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്കുക.തുറന്നു വരുന്ന പി.ഡി.എഫ്   ഡോക്കുമെന്‍റില്‍ കണ്ട്രോള്‍ എഫ് അടിക്കുക.അപ്പോള്‍ വലതു വശത്തായി വരുന്ന സേര്‍ച്ച് ബോക്സില്‍ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്‍റെ പേരോ,സ്ഥലപ്പേരോ അടിച്ച് സേര്‍ച്ച് ചെയ്യുക

*************************************************************************

എസ്.എസ്.എ സിവില്‍ വര്‍ക്ക് അബസ്ട്രാക്റ്റിന് ക്ലിക്ക്(കടപ്പാട് ടോമി സര്‍,പരപ്പ,ആര്‍.ജി,കാലിക്കടവ്)

ഡി.എ.അരിയര്‍ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി നീട്ടി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി ഉത്തരവിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

**********************************************

സംസ്ഥാന കലാമേളയില്‍ ‘എ’ഗ്രേഡ് നേടിയ പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 10000 രൂപ ധനസഹായം ഉത്തരവിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

*******************************************************

 2012-13 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിള്‍ ഇവിടെ. എല്‍.പി.യു.പി

ഹൈസ്കൂള്‍ അറ്റാച്ച്ഡ് എല്‍.പി യു.പി

മുസ്ളിം സ്കൂള്‍

**********************************************************************

വ്യക്തിഗത കംബ്ലയന്‍സ് കാര്‍ഡിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

അയണ്‍ ആന്‍ഡ് ഫോളിക് സര്‍ക്കുലറിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

ഇന്‍കം ടാക്സ് കണക്കുകൂട്ടുന്നതിന്  മലയാളത്തില്‍ ഒരു സഹായി

എല്‍.എസ്.എസ്/യു.എസ്.എസ് പാര്‍ട്ട് സി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ക്ലിക്ക്

UID സൈറ്റ്,(ക്ലിക്ക്) UID നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

ഉച്ചഭക്ഷണവിതരണം പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് (എക്സല്‍)

ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

01.01.2013 ന് ചൊല്ലേണ്ട പ്രതിജ്ഞ

ഒ.ബി.സി.പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന്‍റെ വിശദ വിവരങ്ങളും അപേക്ഷാഫോറവും ക്ലിക്കുക

ശൂന്യവേതനാവധി പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശം

Newmats റിസല്‍ട്ട് 2012 ന് ക്ലിക്കുക തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ലയിലെ യു.ഐ.ഡി കാര്‍ഡ് വിതരണത്തിന് അധികാരപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏജന്‍സികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഈ വര്‍ഷത്തെ സ്കീം ഓഫ് വര്‍ക്ക് വിഷയം തിരിച്ച് യു.പി Basic Science English hindi Malayalam Maths Oriental sanskrit V Oriental sanskrit VI Oriental sanskrit VII Orintal Arabic Sanskrit Socail Science Urdu class 5 Urdu class 6,7 ഈ വര്‍ഷത്തെ സ്കീം ഓഫ് വര്‍ക്ക് എല്‍.പി ക്ലാസ്സ് തിരിച്ച് Arabic Class-I Arabic Class-II Arabic Class-III Arabic Class-IV Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 കീമോ തെറാപ്പി,കിഡ്നി മാറ്റിവെയ്ക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്പെഷല്‍ കാഷ്വല്‍ ലീവ്. ( ജി.ഒ) ജി.പി.എ.ഐ.എസ് നോമിനേഷന്‍ (ഇവിടെ ക്ലിക്കുക) എല്‍.എസ്.എസ്,എക്സല്‍ ഫോര്‍മാറ്റ് കാഷ്വല്‍ ലീവ് ആപ്ളിക്കേഷന്‍ എക്സ്പെന്‍ഡിച്ചര്‍ സ്റ്റെയ്റ്റ് മെന്‍റ് എല്‍.പി.യു.പി ടൈംടേബിള്‍ there youtube to mp3

4 comments on “ഡൗണ്‍ലോഡ്സ്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s