സ്കൂള്‍ കലോത്സവം 2014


30.11.2013 -മുഴുവന്‍ റിസല്‍ട്ടുകള്‍ ഇവിടെ

തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം 29.11.2013 ലെ മുഴുവന്‍ റിസല്‍ട്ടിനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

സ്കൂള്‍ പോയന്‍റ് നില-30.11.2013.

***********************************************************************************

               2012-All Results Click Here

               Schoolwise Points

              ജില്ലാ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അര്‍ഹത നേടിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്

 

 

 

there

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s