22.01.2013 മുതല്‍  നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ച ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം 31.01.2013 മുതല്‍ നടത്തുന്നതാണ്(കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137