മെയിന്‍റനന്‍സ് ഗ്രാന്‍റ്

മെയിന്‍റനന്‍സ് ഗ്രാന്‍റിന്‍റെ പ്രൊസീഡിംഗ്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ എത്രയും വേഗം കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137