.പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ സത്വര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

മെയിന്‍റനന്‍സ് ഗ്രാന്‍റിന്‍റെ പ്രൊസീഡിംഗ്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ 28.02.2013 ന് മുന്‍പ് കൈപ്പറ്റി ബില്ല് സമര്‍്പപിക്കേണ്ടതാണ്

അയണ്‍ ആന്‍ഡ് ഫോളിക് സര്‍ക്കുലറിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

ആധാര്‍ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്

28.02.2013 ന് യു.ഐ.ഡി.എന്‍ട്രി പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതിനാല്‍  26.2.2013,27.02.2013 എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ തളിപ്പറമ്പ വിദ്യാഭവനില്‍ ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇ.ഐ.ഡി യോ, ആധാര്‍ നമ്പരോ ലഭിക്കാത്ത സ്കൂളുകള്‍ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137