28.02.2013 ന് നല്‍കേണ്ട അടിയന്തിര വിവരം

സ്കൂള്‍ പാചകതൊഴിലാളിയുടെ പരിശീലനം സംബന്ധിച്ച അടിയന്തിര വിവരം ഇന്ന് തന്നെ (28.02.2013) ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.വിശദവിവരം ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

********************************************************************************

വ്യക്തിഗത കംബ്ലയന്‍സ് കാര്‍ഡിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137