വാര്‍ഷിക പരീക്ഷ- ടൈം ടേബിള്‍

2012-13 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിള്‍ ഇവിടെ. എല്‍.പി.യു.പി

ഹൈസ്കൂള്‍ അറ്റാച്ച്ഡ് എല്‍.പി യു.പി

മുസ്ളിം സ്കൂള്‍

***********************************************************************

ഗവ.സ്കൂളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും,അദ്ധ്യാപകരുടെയും സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയ്യതി മാര്‍ച്ച് ഒന്‍പത് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s