യു.ഐ.ഡി-അവസാന അവസരം 15.03.2013 വെള്ളി

തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് സബ്ജില്ലയില്‍ യു.ഐ.ഡി എന്‍ റോള്‍മെന്‍റ് നടത്താത്ത കുട്ടികള്‍ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകളിലുണ്ടെങ്കില്‍ 15.03.2013 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10.00 മണിമുതല്‍ വിദ്യാഭവനില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.ഇതിനായി ഇനി ഒരവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ അറിയിക്കുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s