പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

30.03.2012 ശനിയാഴ്ച സീലുമായി രാവിലെ 11.30 ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിലെത്തി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിന്‍റെ തുക നിര്‍ബന്ധമായും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s