ഒ.ബി.സി.പ്രീമെ‍‍ട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്,ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം

ഒ.ബി.സി.പ്രീമെ‍‍ട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്,ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍മാര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദശത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

H.M’s Conferance on 28.05.2013

28.05.2013 രാവിലെ 10.00മണിക്ക് വിദ്യാഭവനില്‍ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

അജണ്ട-പ്രവേശനോത്സവം

By aeotaliparambanorth137

തളിപ്പറമ്പ നിയോജകമണ്ടലത്തിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

തളിപ്പറമ്പ നിയോജകമണ്ടലത്തിലുള്‍പ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം 07.05.2013 ചൊവ്വാഴ്ച രണ്ട് മണിക്ക് വിദ്യാഭവനില്‍ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

എച്ച്.എം.കോണ്‍ഫറന്‍സ്

07.05.2013 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11.00 മണിക്ക് വിദ്യാഭവനില്‍ വെച്ച് പ്രൈമറി,ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം നടക്കുന്നു.അജണ്ട-യു.ഐ.ഡി,സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷന്‍.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137