തളിപ്പറമ്പ നിയോജകമണ്ടലത്തിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

തളിപ്പറമ്പ നിയോജകമണ്ടലത്തിലുള്‍പ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം 07.05.2013 ചൊവ്വാഴ്ച രണ്ട് മണിക്ക് വിദ്യാഭവനില്‍ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s