ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി അറിയിപ്പ്

ജൂലൈ മാസം മുതല്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിന്‍റെ കൂടെ വൗച്ചറുകളും ബില്ലുകളും നിര്‍ബന്ധമായും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.കൂടെ എല്ലാ മാസവും നൂണ്‍ഫീഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചേര്‍ന്നതിന്‍റെ മിനിറ്റ്സിന്‍റെ കോപ്പിയും വെക്കണംമിനിറ്റ്സിന്‍റെ കോപ്പി വേര്‍ഡ് ഫോര്‍മാറ്റിന് ക്ലിക്ക്പിഡി.എഫ്.ഫോര്‍മാറ്റ്

 

 

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം

01.08.2013 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 .30 മണിക്ക് വിദ്യാഭവനില്‍ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം നടക്കുന്നു.അറിയിപ്പ് ഇവിടെ

31.03.2013 ന് നടക്കുന്ന ക്ലാസ്.പി.ടി.എ.ഡി.പി.ഐ യുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ – അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ – രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 

സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലിക്ക്- പ്രീപ്രൈമറി – എല്‍.പി സെക് ഷന്‍ – യു.പി.സെക് ഷന്‍

By aeotaliparambanorth137

സ്കൂള്‍ ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 31.07.2013 ന് മുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം

2013-14 വര്‍ഷത്തെ സ്കൂള്‍ ഫിറ്റനസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 31.07.2013 ന് മുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ക്ലാസ്സ് മുറികളില്‍ അദ്ധ്യയനം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ ഉറപ്പു വരുത്തണം.സര്‍ക്കുലറിന് ക്ലിക്ക്

ടോയ്ലറ്റ് സര്‍വ്വേ ഫോര്‍മാറ്റ് 30.07.2013 ന് മുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഫോര്‍മാറ്റിന് ക്ലിക്ക് sample word format ഇവിടെ/ PDF Format ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

1.സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് പോഷകാഹാരം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ് വിശദവിവരം ഇവിടെ ക്ലിക്ക്word format
2.2005-06 മുതല്‍ 2009-10 വരെ 1 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളില്‍ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞുപോയ പട്ടിക ജാതി കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഉടനെ സമര്‍പ്പിക്കണം-ക്ലിക്ക്
3.കലകളില്‍ ശോഭിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ധനരായ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സഹായം ക്ലിക്ക്
4.ദേശീയ ബാലരംഗ് കലോത്സവത്തില്‍ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദ വിവരത്തിന് ക്ലിക്ക്
5.ക്രിക്കറ്റ് താരോദയം-2013 ക്ലിക്ക്
6.ഗൈഡ് ക്യാപ്റ്റന്‍സ് പരിശീലനം ക്ലിക്ക്
7.മുറ്റത്തൊരു കശുമാവ് വിശദവിവരം ഇവിടെ
8.മലയാള മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ സ്കൂളുകളില്‍ വാങ്ങുന്നതു സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരം
9.കുട്ടികള്‍ പഠനയാത്രയുടെ ഭാഗമായി മ്യൂസിയം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കുലര്‍
By aeotaliparambanorth137

വാത്സല്യം പദ്ധതി

ബഹു.കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ വാത്സല്യം പ്രൊജക്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള സര്‍ക്കുലറിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഈ സര്‍ക്കുലറില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ സ്കൂളുകളില്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.ആയതിന്‍റെ ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട്  ഈ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

ഗോത്ര സാരഥി പദ്ധതി

ഗോത്ര സാരഥി-പട്ടിക വര്‍ഗ സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കൂളില്‍ പോയി വരുന്നതിന് വാഹന സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് (ക്ലിക്ക്)

സര്‍ക്കുലറില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കേണ്ടതും ആയതിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഈ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

By aeotaliparambanorth137

ഇരിക്കൂര്‍ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഇരിക്കൂര്‍ നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്‍റെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി എന്തൊക്കെ പദ്ധതികള്‍ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നും, ആയതിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ,ഏകദേശ എസ്റ്റിമേറ്റ്, പ്രൊജക്റ്റ് എന്നിവയോ‍ടെ തയ്യാറാക്കി 19.07.2013 -5 മണിക്ക് മുന്‍പായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ ഈ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്(വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്)

By aeotaliparambanorth137

ഉച്ചഭക്ഷണപദ്ധതി അറിയിപ്പ്

ജൂലൈ മാസം മുതല്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റിന്‍റെ കൂടെ വൗച്ചറുകളും ബില്ലുകളും നിര്‍ബന്ധമായും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

Monthly Data(Click), Annual Data(Click),   Health Data(Click)  എന്നിവ 26/07/2013 ന് മുന്‍പ് നിര്‍ബന്ധമായും നല്‍കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Sanskrit Academic Council

Science Club sponsors meeting on 15/07/2013  10.00  am at Science Park,Kannur

General body meeting of Sanskrit  academic council at 11.00 am on 17/07/2013 at Jubily Hall,Kannur. All Headmasters of Aided and Govt.  U.P Schools ensure participation.

By aeotaliparambanorth137

സ്കൂള്‍ പാഠപുസ്തക സൊസൈറ്റികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സ്കൂള്‍ പാഠപുസ്തക സൊസൈറ്റികളുടെ അടിയന്തര  ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സ്കൂളില്‍ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ അടിയന്തരമായി നാളെ ( 12.07.2013 വെള്ളി)ഉച്ചയ്ക്ക് മുന്‍പ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.തിരിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്‍റെയും(കിട്ടിയത്-കൊടുത്തത്-ബാക്കി) ,ഇനി ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെയും  ലിസ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങളോ‍ടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

ജൂലായ് മാസത്തിലെ ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം.തീയ്യതിയും സ്ഥലവും

1.ജൂലായ് മാസത്തിലെ ക്ലസ്റ്റര്‍ പരിശീലനം.പുതിയ ഷെഡ്യൂളിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്(നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നതില്‍ നിന്നും നേരിയ വ്യത്യാസം)

2.ഐ.ഇ.ഡി.സി കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

3.2012-13 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ മികച്ച പി.ടി.എ യെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ 10/7/2013 ന് മുന്‍പ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.വിശദ വിവരത്തിന് http://www.education.kerala.gov.in എന്ന സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്കുക

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഇന്‍കം ടാക്സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട് മെന്‍റിന് നല്‍കേണ്ട അടിയന്തിര ഫോര്‍മാറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

08.07.2013 വൈകുന്നേരത്തിനകം ഫോണിലൂടെയോ ഇ മെയിലിലൂടെയോ വിവരങ്ങള്‍ ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിലും വിവരം അറിഞ്ഞു എന്ന്  ദയവായി ഉറപ്പു വരുത്തുക

Click here for Word format

By aeotaliparambanorth137

പ്രീ മെട്രിക് പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍

പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള പുതിയ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിര്‍ബന്ധമല്ലെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ സര്‍ക്കുലറിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

സൈറ്റിന് ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137

Refresher course for Scout,Guide and Bull Bull Teachers

Refresher course for Scout,Guide and Bull Bull Teachers Started

There is no night stay,Those who cant reach today can join tomorrow with a self request letter.

Those who are not attending can attend the nearest district,If you are not participating we will not accept any application including renewal, warrant, Rajyapuraskar

District Secretary     9847306748

By aeotaliparambanorth137