പ്രീ മെട്രിക് പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍

പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള പുതിയ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിര്‍ബന്ധമല്ലെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ സര്‍ക്കുലറിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

സൈറ്റിന് ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137

Refresher course for Scout,Guide and Bull Bull Teachers

Refresher course for Scout,Guide and Bull Bull Teachers Started

There is no night stay,Those who cant reach today can join tomorrow with a self request letter.

Those who are not attending can attend the nearest district,If you are not participating we will not accept any application including renewal, warrant, Rajyapuraskar

District Secretary     9847306748

By aeotaliparambanorth137