പ്രീ മെട്രിക് പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍

പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പിനുള്ള പുതിയ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിര്‍ബന്ധമല്ലെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ സര്‍ക്കുലറിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

സൈറ്റിന് ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s