സ്കൂള്‍ പാഠപുസ്തക സൊസൈറ്റികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സ്കൂള്‍ പാഠപുസ്തക സൊസൈറ്റികളുടെ അടിയന്തര  ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സ്കൂളില്‍ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ അടിയന്തരമായി നാളെ ( 12.07.2013 വെള്ളി)ഉച്ചയ്ക്ക് മുന്‍പ് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.തിരിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്‍റെയും(കിട്ടിയത്-കൊടുത്തത്-ബാക്കി) ,ഇനി ആവശ്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെയും  ലിസ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങളോ‍ടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s