സ്കൂള്‍ ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 31.07.2013 ന് മുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം

2013-14 വര്‍ഷത്തെ സ്കൂള്‍ ഫിറ്റനസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 31.07.2013 ന് മുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ക്ലാസ്സ് മുറികളില്‍ അദ്ധ്യയനം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ ഉറപ്പു വരുത്തണം.സര്‍ക്കുലറിന് ക്ലിക്ക്

ടോയ്ലറ്റ് സര്‍വ്വേ ഫോര്‍മാറ്റ് 30.07.2013 ന് മുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഫോര്‍മാറ്റിന് ക്ലിക്ക് sample word format ഇവിടെ/ PDF Format ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137