പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം

01.08.2013 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 .30 മണിക്ക് വിദ്യാഭവനില്‍ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം നടക്കുന്നു.അറിയിപ്പ് ഇവിടെ

31.03.2013 ന് നടക്കുന്ന ക്ലാസ്.പി.ടി.എ.ഡി.പി.ഐ യുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ – അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ – രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 

സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലിക്ക്- പ്രീപ്രൈമറി – എല്‍.പി സെക് ഷന്‍ – യു.പി.സെക് ഷന്‍

By aeotaliparambanorth137