പ്രധാനാദ്ധ്യാപക ശില്‍പശാല

തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് സബ്ജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെയും ഏകദിന ശില്‍പശാല 17.08.2013 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് വിദ്യാഭവനില്‍ വെച്ച് ചേരുന്നു. എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. അറിയിപ്പ് ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s