പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

എച്ച്.ഐ.വി.ബാധിതരായ രക്ഷിതാക്കളുടെ കുട്ടികള്‍ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാലയത്തില്‍ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ 16.08.2013 വെള്ളിയാഴ്ചക്കകം വിവരം ഓഫീസില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137