അറിയിപ്പുകള്‍

വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യവേദിയുടെ ഭാഷാ സല്ലാപം 17.08.2013 ക്ലിക്ക്
9 വയസ്സുമുതല്‍ 16 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളില്‍ നിന്നും ശിശുദിന സ്റ്റാംപിനുള്ള ചിത്രരചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലിക്ക്
യു.പി,ഹൈസ്കൂള്‍ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പഠന ഗവേഷണ പരിപാടി-2013 ക്ലിക്ക്
ദേശീയ അദ്ധ്യാപകദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കായി മത്സരങ്ങള്‍-വിശദ വിവരം ഇവിടെ
വാത്സല്യം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ഉപന്യാസ മത്സരത്തെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്
By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s