വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യോല്‍സവം

 തളിപ്പറമ്പ മൂത്തേടത്ത് ഹൈസ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്ന വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യോല്‍സവം 07.11.2013 ന് രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് ശ്രീ എന്‍.പ്രഭാകരന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.എല്ലാവരുടെയും സാന്നിദ്ധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

അറിയിപ്പ് ഇവിടെ 

vidyarangam

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s