പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

യു.ഐ.ഡി.സൈറ്റില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.സൈറ്റ് വലത് വശത്ത്. സൈറ്റിന് ക്ലിക്ക് / അറിയിപ്പ് ഇവിടെ

By aeotaliparambanorth137