എയിഡഡ് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

2013-14 സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷന്‍ ഫോമും യു.ഐ.ഡി.ക്ലാസ്സ് വൈസ് ലിസ്റ്റില്‍ മാനേജര്‍ ഒപ്പിട്ട കോപ്പിയും സഹിതം നാളെ (10.12.2013 ചൊവ്വ) 11.00 മണിക്കകം ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s