പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ഏകദിന പരിശീലനം 27.12.2013 ന്

27.12.2013 വെള്ളി രാവിലെ 10.00 മണിമുതല്‍ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക്  കണ്ണൂര്‍ ‍‍ഡയറ്റിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഏകദിന പരിശീലനം നടത്തുന്നു.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും  പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s