പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാകരുടെ ലിസ്റ്റ് ( ഹെ‍ഡ്മാസ്റ്റര്‍ അടക്കം) എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് ( നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് ക്ലിക്ക്)

By aeotaliparambanorth137