യൂണിഫോം വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനാദ്ധ്യാപകയോഗം-15.01.2014

സൗജന്യ യൂണിഫോം വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരു‍ടെ സമ്മേളനം 15.01.2014 ന് രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ ചേരുന്നതാണ്.വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

യൂനിഫോം കളർ കോഡ് (Click)

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s