ഗവ.സ്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

കേരളത്തിലെ ഹൈസ്കൂള്‍ തലം വരെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകളിലെ വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും ആധുനികവത്ക്കരണത്തിനും വേണ്ടി സ്കൂള്‍ കെട്ടിടം,ലൈബ്രറി റൂം,ഗ്രൗണ്ട് നിര്‍മ്മാണം,ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം,കംപ്യൂട്ടര്‍ റൂം ഇവ ആവശ്യമുള്ള സ്കൂളുകള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട അതാത് PWD , LSGD അധികാരികള്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം W1/14 DPI സെക് ഷനില്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s