പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സംസ്നഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപ്രകാരം ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളില്‍ അനാഥാലയത്തില്‍ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം , ക്ലാസ്സ്, ആണ്‍, പെണ്‍, ആകെ, ക്രമത്തില്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ശിശുദിന സ്റ്റാംപ്

2013 ലെ ശിശുദിന സ്റ്റാംപ് പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓഫീസില്‍ നിന്ന് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137