പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 07.02.2014 വെള്ളി

07.02.2014 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.00 മണി മുതല്‍ അക്കിപ്പറമ്പ് യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം നടക്കുന്നു.പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

ഉപജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷന്‍ ക്വിസ്സ് 07-02-2014 വെള്ളി

ഉപജില്ലാ തല ശുചിത്വ മിഷന്‍ ക്വിസ്സ് 07.02.2014 വെള്ളിയാഴ്ച 11.00 മണി മുതല്‍ 12.00 മണി വരെ അക്കിപ്പറമ്പ് യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137