പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 07.02.2014 വെള്ളി

07.02.2014 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.00 മണി മുതല്‍ അക്കിപ്പറമ്പ് യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം നടക്കുന്നു.പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s