അറബിക് ‍ടീച്ചേര്‍സ് കോംപ്ലക്സ്

തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് അറബിക് ടീച്ചേര്‍സ് കോംപ്ലക്സ് 18.02.2014 ന് രാവിലെ 10.00 മണി മുതല്‍ തളിപ്പറമ്പ G.M.U.P.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നു.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s