എല്‍.എസ്/യു.എസ്.എസ് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനുള്ള അദ്ധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ

എല്‍.എസ്/യു.എസ്.എസ് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനുള്ള അദ്ധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

ഡിപ്പാര്‍ട്ട് മെന്‍റല്‍ പരീക്ഷയുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധന വിശദവിവരം ഇവിടെ

2013-14 വര്‍ഷത്തെ സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര – ഗണിതശാസ്ത്ര -സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര- പ്രവർത്തിപരിചയ- ഐടി- മേളയിൽ 1ഉം2ഉം3ഉം സ്ഥാനം നേടിയ വിദ്യാർഥികളെയും അദ്യാപകരെയും 28/02/2014 നു കണ്ണൂർ ജി വി എച്ച് എസ് എസ് ൽ വെച്ച് അനുമോദിക്കുന്നു.

മേളയിൽ 1ഉം2ഉം3ഉം സ്ഥാനം നേടിയ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്നു വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയരക്ടർ അറിയിക്കുന്നു.

 

By aeotaliparambanorth137