എയിഡഡ് പ്രൈമറി ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

എയിഡഡ് പ്രൈമറി, ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ യൂണിഫോമിനുള്ള തുക 31.03.2014 തിങ്കള്‍ 10.00 മണിക്ക് മുന്‍പായി ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ നിന്നും കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

2014-15 ല്‍ ഗവ.സ്കൂളുകളില്‍ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപ്ക്ഷ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കണം

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ പ്രൈമറി ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍/പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകര്‍,ഹൈസ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ എന്നിവരുടെ  2014-15 അദ്ധ്യന വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഓണ്‍ ലൈനായി ക്ഷണിക്കുന്നു

സര്‍ക്കുലറിന് ക്ലിക്ക് / സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

വിരമിക്കുന്ന പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് യാത്രയയപ്പ് 21.03.2014 വെള്ളി

ഉപജില്ലയില്‍ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള യാത്രയയപ്പ് യോഗം 21.03.2014 വെള്ളി രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് അക്കിപ്പറമ്പ് യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.പര്ധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം

നോട്ടീസിന് ക്ലിക്ക്

By aeotaliparambanorth137

05.03.2014 ന് മുന്‍പ് സ്കൂള്‍ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ഓണ്‍ലൈനായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്

2013 ഡിസംബര്‍ 31 നുള്ള സ്കൂള്‍  ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ഓണ്‍ലൈനായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവസാന തീയ്യതി  05.03.2014

സര്‍ക്കുലറിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്

സൈറ്റിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്  

By aeotaliparambanorth137