പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 30.06.2014 01.30 PM

30.06.2014 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 01.30 ന് തളിപ്പറമ്പ് നോർത്ത് ബി.ആർ.സിയിൽ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം നടക്കുന്നു.പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഓൺലൈനായി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നതാണ്.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ അറിയിക്കുന്നു.
വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദി മീറ്റിംഗ് 04.07.2014 ന് 10.00 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ ബി.ഇ.എം.എൽപി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും വിദ്യാരംഗം ചെയർമാൻ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.
Clean Campus Safe Campus pledge-30.06.2014(click)
By aeotaliparambanorth137