നൂണ്‍ മീല്‍ പ്രഫോര്‍മ 06.08.2014 ന് മുന്‍പ് നിര്‍ബന്ധമായി സമര്‍പ്പിക്കണം

പ്രൈമറി,ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്-ഉച്ചഭക്ഷണവിതരണത്തിനുള്ള തുകയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്‍റിനുവേണ്ടി  31.07.2014 ന് നിലവിലുള്ള ബാങ്ക് ബാലന്‍സിന്‍റെ വിശദ വിവരം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രഫോര്‍മയില്‍ 06.08.2014 ന് മുന്‍പ് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രഫോര്‍മ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്(എക്സല്‍)

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s