പ്രീമെട്രിക് അപേക്ഷ 20.08.2014 വരെ

പ്രീമെട്രിക് അപേക്ഷ സ്കൂളുകളില്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 20.08.2014 വൈകുന്നേരം 05.00 മണി വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.സര്‍ക്കുലറിന് ക്ലിക്ക്.
By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s