പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

1.അയണ്‍ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളികകള്‍ വിതരണം നടത്തുന്നതിന്‍റെ ക്ലാസ്സ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രതിമാസ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തം അതാത് ക്ലാസ്സ് ടീച്ചര്‍മാര്‍ക്കായിരിക്കും.സമൃദ്ധമായ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ഗുളികകള്‍ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2.ദേശീയ ബാലശാസ്ത്ര കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഗൈഡായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം 26.08.2014 ചൊവ്വ രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് കണ്ണൂര്‍ സയന്‍സ് പാര്‍ക്കില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണ്.

വിഷയം – കാലാവസ്ഥയും ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും (Climate and Weather)

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s