സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് കൗണ്‍സില്‍ യോഗം 26.09.2014 വെള്ളി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക്

തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ലാ സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് കൗണ്‍സില്‍ യോഗം 26.09.2014 വെള്ളി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് ബി.ആര്‍.സിയില്‍ വെച്ച് ചേരുന്നതാണ്.U.P, H.S, HSS വിഭാഗങ്ങളിലെ സോഷ്യല്‍  സയന്‍സ്  ക്ലബ്ബ് കണ്‍വീനര്‍മാര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s