അറബിക് അക്കാദമിക് കൗണ്‍സില്‍ 08.10.2014 ന് G.M.U.P.S തളിപ്പറമ്പ

08.10.2014 ന് തളിപ്പറമ്പ ജി.എം.യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് അറബിക് അദ്ധ്യാപക കൗണ്‍സില്‍ യോഗം നടക്കുന്നു.എല്ലാ അറബിക് അദ്ധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം

-ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s