സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് ക്വിസ്സ് 16.10.2014 ന് B.R.C യിലേയ്ക്ക് മാറ്റി …

തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ലാ തല സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് ക്വിസ്സ് 16.10.2014 (വ്യാഴം) രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് അക്കിപ്പറമ്പ് യു.പി.സ്കൂളില്‍ നിന്നും തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ബി.ആര്‍.സിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
L.P, U.P വിഭാഗങ്ങള്‍ രാവിലെ 10.30 ന്
H.S, H.S.S വിഭാഗങ്ങള്‍ രാവിലെ 11.30 ന്
ഓരോ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും രണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്ക് വീതം പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്

By aeotaliparambanorth137

ഭാസ്കരാചാര്യ സെമിനാര്‍

ഭാസ്കരാചാര്യ സെമിനാര്‍ 08.10.2014 ന് അക്കിപ്പറമ്പ യു.പി.സ്കൂളില്‍വെച്ച് നടക്കുന്നു.U.P, H.S, H.S.S വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.

യു.പി – രാവിലെ 10 മണി -വിഷയം : ഗണിതശാസ്ത്രത്തില്‍ കേരളത്തിന്‍റെ സംഭാവനകള്‍

H.S- 11.00 മണി-വിഷയം: ത്രികോണ നിശ്ചയം

H.S.S-12.00 മണി-വിഷയം: ത്രികോണ നിശ്ചയം

By aeotaliparambanorth137