സി.വി.രാമന്‍ ഉപന്യാസ രചനാ മത്സരം 10.10.2014 വെള്ളി 10 മണിക്ക്

സയന്‍സ് ക്ലബ്ബിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടക്കുന്ന സി.വി.രാമന്‍ ഉപന്യാസ രചനാ മത്സരം 10.10.2014 വെള്ളി 10 മണിക്ക് തളിപ്പറമ്പ ഗവ.മാപ്പിള യു.പി (GMUP) സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും ഒരു കുട്ടിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
വിഷയം-1 ഊര്‍ജ്ജപ്രതിസന്ധി വെല്ലുവിളികളും സാധ്യതകളും
2. മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനത്തില്‍ രസതന്ത്രത്തിന്‍റെ പങ്ക്
3. ജലസംരക്ഷണം

എന്ന്
സെക്രട്ടറി സയന്‍സ് ക്ലബ്ബ്-9446679082

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s