പ്രവൃത്തി പരിചയ ശില്‍പശാല 18.10.2014 ന് ടാഗോര്‍ HSS ല്‍

പ്രവൃത്തി പരിചയ ശില്‍പശാല 18.10.2014 ന് ടാഗോര്‍ എച്ച്.എസ്.എസില്‍ രാവിലെ 10.00 മുതല്‍  വൈകുന്നേരം  04.00 വരെ  നടക്കുന്നു..സ്കൂള്‍ ക്ലബ്ബ് കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍ പങ്കെടുക്കണം.ഉച്ചഭക്ഷണവും അത്യാവശ്യം ഉപകരണങ്ങളും കരുതണം.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s