കലോത്സവ സ്വാഗതസംഘം 17.10.2014 ന് ചപ്പാരപ്പടവില്‍

2014-15 വര്‍ഷത്തെ കലോത്സവ സ്വാതസംഘം  17.10.2014 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 02 മണിക്ക് ചപ്പാരപ്പടവ് ഹൈസ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരം നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s