കലോല്‍സവ ലോഗോ 2014 നവംബര്‍ 21,22,24,25,26 തീയ്യതികളില്‍ചപ്പാരപ്പടവ് ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂളില്‍ വെച്ചു നടക്കുന്ന സബ്ജില്ലാ കലോല്‍സവത്തിന്‍റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s