പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 11.11.2014 രാവിലെ 11 മണിക്ക്

തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് ഉപജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 11.11.2014 രാവിലെ 11.00 മണിക്ക് നടത്തുന്നതാണ്.സമ്മേളന സ്ഥലം 10.11.2014 തിങ്കളാഴ്ച അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s