കലോല്‍സവം ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി 11.11.2014 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി വരെ മാത്രം

കലോല്‍സവം ഓണ്‍ലൈന്‍ എന്‍ട്രി 11.11.2014 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി വരെ മാത്രം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇതുവരെ എന്‍ട്രി നടത്താത്ത സ്കൂളുകള്‍ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.3 മണിക്കു ശേഷം സൈറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം 11.11.2014 ന് 11 മണിക്ക് AUPS ACKIPPARAMBA

പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം  നാളെ 11.11.2014 ന് 11 മണിക്ക് അക്കിപ്പറമ്പ യു.പി.സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

By aeotaliparambanorth137