സംസ്കൃതാദ്ധ്യാപക പരിശീലനം നവംബര്‍ 26-28

DPI യുടെ നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രൈമറി സംസ്കൃതാദ്ധ്യാപക പരിശീലനം നവംബര്‍ 26 മുതല്‍ 28 വരെ പയ്യന്നൂര്‍ ബി.ആര്‍.സി.യില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു.സബ് ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ സംസ്കൃതാദ്ധ്യാപകരും പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s