കലോത്സവ രജിസ്ട്രേഷന്‍ 19.11.2014 ബുധന്‍

19.11.2014 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിമുതല്‍ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിലും ആലക്കോട് NSSHSS ലും വെച്ച് കലോത്സവ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തുന്നതാണ്.ചപ്പാരപ്പടവ്HSS ല്‍ വെച്ച് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.സബ്ജില്ലാ വിഹിതം അടയ്ക്കാത്ത സ്കൂളുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അന്നേദിവസം വിഹിതം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s