തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെസ്കൂളുകളുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ ജെയിംസ് മാത്യു എ എൽ എ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, 12.12.2014ന് യൂനിവേർസിറ്റി സെനെറ്റ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന യോഗം അതേ ദിവസം തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ (കരിമ്പം) വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. സമയ ക്രമത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല.

By aeotaliparambanorth137