തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെസ്കൂളുകളുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ ജെയിംസ് മാത്യു എ എൽ എ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, 12.12.2014ന് യൂനിവേർസിറ്റി സെനെറ്റ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന യോഗം അതേ ദിവസം തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ (കരിമ്പം) വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. സമയ ക്രമത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല.

By aeotaliparambanorth137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s